La teua privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s'explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. T'animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teues dades personals en aquesta web.

Els majors de tretze anys podran registrar-se en www.lacoqueriartesana.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seues dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Si eres menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teua privacitat:

·      Mai sol·licitem informació personal llevat que realment siga necessària per a prestar-te els serveis que ens requerisques.

·      Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la teua autorització expressa.

·      Mai utilitzarem les teues dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat. Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visiten periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decidisquen emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recapten dades de caràcter personal. La Coqueria ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Adoración Perelló Sendra - NIF: 74083881F 

Adreça postal: Avinguda dels Amèriques, 25, Orba, 03790 (Alacant)

Telèfon: 643893941 - Correu electrònic: info@lacoqueriartesana.com

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

1.         Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així s'especifique en els tractaments específics.

2.         Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació en el núvol i/o serveis per a l'enviament d'e-mails, així com serveis relacionats, les dades personals podran ser:

·      Cedits a empreses de serveis informàtics situades dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o,

·      Transferits a empreses de serveis informàtics situades fora del *EEE acollits a l'escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per a garantir la seguretat de les dades personals. Pot obtindre més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome

 

BASE LEGAL PER Al TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS

En cada tractament específic de dades personals recopilades sobre vosté, l'informarem si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per a subscriure un contracte.

DRETS

Dret d'Accés.

És el dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernisquen, o no.

Dret a la Portabilitat.

Sempre que processem les seues dades personals a través de mitjans automatitzats sobre la base del seu consentiment, vosté té dret a obtindre una còpia de les seues dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica transferida al seu nom o a un tercer. En ella s'inclouran únicament les dades personals que vosté ens haja facilitat.

Dret de rectificació.

Vosté té dret a sol·licitar la rectificació de les seues dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figuren incomplets.

Dret de Supressió.

Vosté té dret a obtindre sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal seua quan es donen els requisits contemplats en el RGPD.

Dret d'Oposició.

Vosté té dret a oposar-se al tractament de les seues dades personals sobre la base de l'interés legítim nostre. No continuarem tractant les dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a retirar el consentiment.

Per al cas de tractaments basats en el consentiment, podrà retirar el mateix en qualsevol moment.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Si vosté considera que tractem les seues dades personals d'una manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant l'autoritat de protecció de dades competent.

Dret a la Limitació.

Vosté té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seues dades personals en els casos permesos pel RGPD.

Exercici de drets.

A través de carta o e-mail, adjuntant fotocòpia del seu NIF/NIE/Passaport a l'adreça indicada en l'Avís Legal.

El client i/o usuari de la web serà l'únic responsable de la veracitat de les dades personals facilitades, així com de l'actualització d'aquests.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Formulari de contacte

Utilitzarem les seues dades personals per a administrar qualsevol sol·licitud d'informació, reclamació o queixa a través del formulari de contacte.

La base legal del tractament de les seues dades personals és l'interés legítim nostre.

Les dades personals es conservaran mentre es mantinga la relació entre les parts o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Compres online (Formulari registre)

Utilitzarem les seues dades personals per a administrar les seues compres online mitjançant el processament de les seues comandes i devolucions a través dels nostres serveis online, i per a enviar-li notificacions sobre l'estat del lliurament o en cas de problemes amb l'enviament dels articles.

Utilitzarem les seues dades personals per a administrar els seus pagaments.

També utilitzarem les seues dades per a gestionar qualsevol queixa o qüestió sobre la garantia dels productes.

Les seues dades personals s'utilitzaran per a identificar-li i valideu la seua edat legal per a realitzar compres online.

Les dades personals es conservaran mentre no retire el consentiment o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Por favor, introduce aquí tu contenido sobre la privacidad. Si has activado módulos de Redes sociales, por favor, incluya un aviso sobre el acceso a los datos por parte de terceros.